مرور رده

لمینت سرامیکی

انواع رنگ های ونیر دندان

یکی از بهترین راه های زیبا کردن لبخند شما ونیرها هستند. ونیرها از طبیعی ترین روش های ارائه شده توسط دندان پزشکی…

لمینت سرامیکی یا کامپوزیت ونیر؟

آیا تا کنون به علت دندان های بدرنگ، نامرتب، روی هم افتاده و شکسته ی خود لبخندتان را خورده اید؟ آیا از زدن بی ابای…