مرور رده

اصلاح طرح لبخند

آیا دندان شکسته ترمیم می‌شود؟

دندان شکسته را می‌توان درمان کرد و آن را حفظ کرد. باوجوداینکه شکستگی می‌تواند یکی از موقعیت‌های خطرناک و از طرفی…