مرور رده

روکش دندان

عوارض روکش دندان بدون عصب کشی

روکش دندان یک پوشش شبیه به دندان طبیعی است که نواقص و خرابی‌های دندان‌های آسیب دیده را می‌پوشاند. یکی از موارد…